[1]
Škorić, M. 2021. Osnovne fonološke osobine govora Srba u Ravnim Kotarima (sela Donje Biljane i Lišane Tinjske). Philologia. 19, 1 (Dec. 2021), 11–24. DOI:https://doi.org/10.18485/philologia.2021.19.19.2.