[1]
Jovanović, V. 2021. Uloga prefiksa meg- i el- u izražavanju glagoskog vida u mađarskom i njihovi ekvivalenti u srpskom i engleskom jeziku. Philologia. 17, 1 (Mar. 2021), 1–12. DOI:https://doi.org/10.18485/philologia.2019.17.17.1.