Položaj žena u Mađarskoj dvadesetih godina i uloga Sesil Tormai (1875-1937) u Nacionalnom savezu mađarskih žena i časopisu Napkelet

Authors

  • Monika Bala

DOI:

https://doi.org/10.18485/philologia.2022.20.20.7

Keywords:

Tormay Cécile, Hungarian Women’s National Association (Hun. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége), Napkelet, Klebelsberg Kuno, Hungarian women’s national Christian societies, feminists in the Horthy era

Abstract

Women’s national Christian movements were founded in Hungary between 1918 and 1920. These organisations played a visible role in political life during revolutionary turmoils. The purpose of this paper is to provide an insight into the contribution of the women’s political organisation Hungarian Women’s National Association (Hun. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége – MANSz). It was established during the Hungarian Soviet Republic with the aim of spreading and promoting counter-revolutionary ideas and was the most important women’s conservative Christian national organisation of Horthy’s regime. Led by the internationally acclaimed female author Cécile Tormay, a prominent public figure of the time, the Association advocated political and social engagement of women, in addition to their involvement in humanitarian work. It embraced a significant number of women of different social classes and contributed to the improvement of their position in society and education. In 1923, Tormay became the editor-in-chief of the conservative literary journal Napkelet, and held this position for the rest of her life. After the Second World War, the new appointed government dissolved all right-wing associations and parties founded during the Horthy era due to their ideology. Napkelet was forbidden, the Association was abolished, and the works of the renowned author, nominated for the Nobel Prize in literature, had been banned and forgotten for more than four decades. This paper aims to present the political contribution of Cécile Tormay in the socio-historical context on two levels, through the work of the Hungarian Women’s National Association and the editorial activities of the journal Napkelet

References

Asszonyok munkája a fővárosban. 1922. Magyar Asszony 2 (1), 25–34.

Balogh, M. 2000. A “keresztény” feminizmus. História 22 (5–6), 56–59.

Bárány-Szilfai, A. 2017. Katolikus nőként a társadalom és a kultúra szolgálatában. Gróf

Zichy Rafaelné (1877-1964) munkássága a két világháború között. Egyháztörténeti Szemle 18 (4), 49–61.

Cs. Nagy, I. 2013. Közelítések Tormay Cécile A régi ház című regényéhez. U K. Kollarits (ur.) Tormay Cécile emlékkonferencia. Budapest: Magyar Művészeti Akadémia, 41–60.

Gádor. Á. i G. Szirányi. 2005. „Minek ez magának.” Avagy a főiskola állandósága. Magyar Zene 3 (3), 339–351.

Horthy bevonulása Budapestre a magyar nők követeivel. 1919. Nemzeti Filmintézet Magyarország Filmarchívum. [Internet]. Dostupno na: https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=5329 [21. 6. 2022].

Jobbágy, É. 2013. Nyilatkozat a Nobel-díjra jelölt Tormay Cécile megvédéséről. Kapu 25 (6–7), 142.

Kelemen, E. 2003. Oktatásügyi törvényhozásunk fordulópontjai a 19-20. században. Iskolakultúra 13 (2), 47–56.

Kollarits, K. 2007. Tormay Cécile elfeledett regénye: A régi ház. Új Forrás 39 (7), 39– 55.

Kollarits, K. 2008. „A híd túl messze volt”. Babits és a konzervativizmus kapcsolata 1917-39. Új Forrás 40 (9), 40–56.

Kollarits, K. 2010. „Szereplője lettem a halálos, komor tragédiának ”. Tormay Cécile Bujdosó könyve. Magyar Napló 22 (3), 21–29.

Kollarits, K. 2010a. „Maroknyi világosságunkból ragyogó tüzet teremtünk”. Magyar asszonyok részvétele az ellenforradalomban és a Trianon elleni harcban. Trianoni Szemle 2 (4), 66–77.

Kollarits, K. 2012. Írónők a Napkelet körül. Magyar Napló 24 (7), 13–22.

Kollarits, K. 2018. Nyugat és Kelet között. Hitel 31 (12), 78–95.

Kéri, K. 2019. Nőegyletek a dualizmus kori Magyarországon. Civil Szemle 12 (2), 21–30.

Magyar írónő a Népszövetség szellemi-együttműködés bizottságában. 1935. Friss Ujság 40 (117), 10.

Napkelet. 1923. Napkelet 1 (1), 2.

Neszt, J. 2010. A tanítói pálya elnőiesedésének történeti előzményei. Educatio 19 (2), 314–321.

N. Mandl Erika. 2007. A Napkelet és a művészetkritika. Kapcsolódás a korszak meghatározó eszmetörténeti irányzataihoz. Magyar Könyvszemle 123 (4), 468–486.

Országos Tormay Cécile ünnepség a Vigadóban. 1940. Pesti Hírlap 62 (78), 6.

Pandula, A. 1992. A magyar Corvin-lánc, a magyar Corvin-koszorú és a magyar Corvindíszjelvény története. Numizmatikai Közlöny 90-91, 171–185.

Pik, K. 1998. A szociális munka története Magyarországon (A pesti és a budai Jóltevő Asszonyi Egyesület). Esély 9 (2), 80–90.

Radák, O. 1926. A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége 1925. évi nőnevelési kongresszusa. Magyar Pedagógia 35, 179–181.

Rákai, O. 2013. A Napkelet és az irodalmi modernség. Jelenkor 56 (2), 170–175.

Szerb, A. 1937. Tormay Cecile. Nyugat 30 (5), 350–351.

Szolláth, D. 2013. Az elbeszélő hitelvesztése. Tormay Cécile Bujdosó könyvének néhány narrációs problémájáról. Jelenkor 56 (2), 176–182.

Sipos, B. 2002. A felszabadult sikoly. Régi idők újdondásznői. Mozgó Világ 28 (12), 91–98.

Sipos, B. 2014. Modern amerikai lány, új nő és magyar asszony a Horthy-korban. Századok 148 (1), 3–34.

Schöpflin, A. 1940. Búcsú a Napkelettől. Nyugat 33 (10), 478–479.

Teleki P. 1940. Tormay Cecile Emléke. [Internet]. Dostupno na: https://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=3742 [21. 6. 2022].

Tormay C. 1923. Séta a szentmihályi parkban. Napkelet 1 (1), 1–5.

Tormay Cécile emlékszám. 1937. Napkelet 15 (5), 289–352.

Tormay Cécile-emlékünnep. 1938. Pesti Hírlap 60 (72), 12.

Tormay C. 1939. Bujdosó könyv. Első kötet. Budapest: Singer és Wolfner Irodalmi Intézet rt. kiadása.

Tóth-Barbalich, V. 2004. A Napkelet megalapítása. Magyar Könyvszemle 120 (3), 239–256.

Ujváry, G. 2013. Kultúrfölény és neonacionalizmus. Klebelsberg Kuno és Tormay Cécile kapcsolat. U K. Kollarits (ur.) Tormay Cécile emlékkonferencia. Budapest: Magyar Művészeti Akadémia, 147–176.

Wessely, A. 1975. A Szellemi Tudományok Szabad Iskolája és a Vasárnapi Kör. Világosság 16 (10), 613–620.

Downloads

Published

31-12-2022

How to Cite

Bala, M. (2022). Položaj žena u Mađarskoj dvadesetih godina i uloga Sesil Tormai (1875-1937) u Nacionalnom savezu mađarskih žena i časopisu Napkelet. Philologia, 20(1), 93–106. https://doi.org/10.18485/philologia.2022.20.20.7

Issue

Section

Kulturne studije/Cultural Studies