Dr. phil. Annette Đurović

email: annetted@eunet.yu


Annette Đurović (1964), diplomirala 1988. na Humboltovom Univerzitetu u Berlinu, grupa slavistika (srpskohrvatski jezik i ruski jezik) i germanistika, dve godine postdiplomske studije na istom fakultetu, od 1990. do 1994. god. zvanje naučnog asistenta na katedri za srpskohrvatski jezik, 1992. god. odbranila doktorsku disertaciju na temu: «Ansätze zur Begründung einer Übersetzungskritik literarischer Werke auf textlinguistischer Grundlage: Am Beispiel der Romane «Seobe» und «Druga knjiga seoba» von Miloš Crnjanski». Delatnost kao slobodni prevodilac i sudski tumač u Berlinu. 2001. prešla u Beograd. Od 2002. radila kao lektor na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, od 2003. god. i na Filološkom fakultetu u Beogradu, kao lektor na katedri za germanistiku do 2007.. (Oblasti: sintaksa, savremeni nemački jezik). Od 2007.primljena kao docent na katedri za germanistiku (oblasti: sintaksa i translatologija).


Bibliografija


Monografije

 • Annette Nagorr: Ansätze zur Begründung einer Übersetzungskritik literarischer Werke auf textlinguistischer Grundlage: Am Beispiel der Romane «Seobe» und «Druga knjiga seoba» von Miloš Crnjanski (Dissertation (A)), Berlin, 1992

Rasprave, eseji, prikazi
 • 17. – 18.4.1990.god. 5. Konferencija južne slavistike na Humboldtovom univerzitetu u Berlinu (vidi fotokopiju programa): «Topikketten im Roman «Seobe» von Miloš Crnjanski»»
 • Annette Nagorr (Berlin): Topikalzacija kao lančana tekstualna veza u «Seobama» M. Crnjanskog, Međunarodni naučni sastanak u Vukove dane, 20/1, Beograd, 1991.god., str. 421 – 431 (vidi priloženo posebno izdanje)
 • Annette Đurović (Berlin): Stilistika i kritika prevođenja, Međunarodni naučni sastanak u Vukove dane, 24/1, Beograd, 1995.god., str. 293 – 297
 • Annette Đurović: Standardizacija slovenskih jezika. Prikaz. Srpski jezik: studije srpske i slovenske. Serija I. Godina IX. Broj IX/1-2. str. 697 - 703.
 • Annette Đurović: Workshop für literarisches Übersetzen 2004/2005. u: PHILOLOGIA. broj 3, 2005 godina III. Beograd, str. 197-200.
 • Annette Đurović/Branislav Ivanović: Besonderheiten der morphosyntaktischen Struktur deutscher Idiome. u: PHILOLOGIA, broj 5, 2007, godina V, Beograd, str. 25-36.
 • Annette Đurović: Pro und contra Modifikativergänzung. u: PHILOLOGIA broj 6, 2008, godina VI, Beograd, str. 53-60.

Prevodi
 • Petar Blažić: Via Lichtenberg, Banja Luka-Beograd, 2000.
 • Petar Blažić: Ende der Unendlichkeit, Banja Luka, 2003.
 • Stanković Milovan: Inserti romana «Sve o porodici Fuler» ( Narodna knjiga, Beograd, 2001.)
 • Film Zorana Solomuna: «Žene u crnom», 1998.
 • Film nemačke televizije o Kosovu, režiser Urban, 1999.
 • Paideia: Seobe (Adaptacija za pozorište, prema scenarijima Aleksandra Petrovića), 2005.
 • Ljubica Ćorović: Touristenführer durch Belgrad.- Belgrad, Kreativni centar, 2007 (Belgrad/Grafiprof).-283 str.

 


Razno - lekture
 • za Zavod za udžbenike i nastavna sredstva:
  - Branislav Popović: Nemački jezik za IV razred srednje škole, V prerađeno izdanje, 2003.
  - Ivanka Maksimović i dr.: Nemački jezik za I-IV razred ugostiteljsko-turističke škole (IV strani jezik), II prerađeno izdanje, 2003.
  - Prof. Dr. Jovan Đukanović: Nemačko-srpski rečnik za osnovnu školu, I izdanje, 2004.
   
 • za Institut za strane jezike: Udžbenik nemačkog jezika, 2004.
  - Ildiko Vračarić, Ana Babić, Cvijeta Šmit, Ivanka Fajfer-Čargović: Komm, wir gehen spielen – Nemački jezik za 3. razred osnovne škole, 2005.
 • drugo:
  - Frank Vedekind: Lulu (Demon zemlje i Pandorina kutija).- Ars Dramatica, 2005.
 • Smilja Srdić: Morphologie der deutschen Sprache.- Beograd: Jasen.- 2008 (Beograd: Donat graf).-256 str

 

Početna stranaČlanovi