dr Olivera Durbaba

email: olivera_durbaba@hotmail.com


Olivera Durbaba (1967), diplomirala 1991. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, grupa Francuski jezik i književnost i Nemački jezik i književnost ; magistrirala 1997. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu radom na temu "Kontrastivna analiza valentnosti imenica u nemačkom i srpskom jeziku", februara 2005. na Univerzitetu u Lajpcigu odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom "Pressetexte in Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache. Auswahl und Didaktisierung". Od 1992. do 1998. godine radila na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu u zvanju lektora, a od 1998. godine radi u zvanju asistenta; honorarni saradnik Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. (Oblasti: didaktika/metodika nastave nemačkog jezika).


Bibliografija


Monografije

 • "Pressetexte in Lehrwerken für Deutsch als Fremdsprache. Auswahl und Didaktisierung. Disertacija, odbranjena na Univerzitetu u Lajpcigu, 2005, 507 str.

Udžbenici
 • Deutsch interaktiv I. Textbuch (2000) (sa dr Jelicom Novaković-Lopušinom). Beograd: Društvo za srpsko-nemačku saradnju, 281 str.
 • Deutsch interaktiv II. Übungsgrammatik (2000) (sa dr Jelicom Novaković-Lopušinom). Beograd: Društvo za srpsko-nemačku saradnju, 185 str.

Rasprave i eseji
 

 • Arhaizmi, lokalizmi, turcizmi i germanizmi u prevodu romana ‚Seobe' na nemački jezik (1995) U: Naučni sastanak slavista u Vukove dane 23/2, Beograd, str. 235-243.
 • Kontrastivna analiza valentnosti imenica u nemačkom i srpskom jeziku. (1997). Neobjavljeni magistarski rad. Beograd, 166 str.
 • Genitivske fraze kao imeničke dopune u nemačkom jeziku (1998). U: Glossa IV/1, Beograd 1998, str. 9-22.
 • Negenitivske imeničke fraze kao imeničke dopune u nemačkom jeziku (1998) U: Glossa IV/3, Beograd, str. 25-38.
 • Kontrastivna analiza valentnosti imenica u nemačkom i srpskom jeziku (1999). U: Šesti simpozijum ‚Kontrastivna jezička istraživanja', Novi Sad, str. 328-337.
 • Serbische Germanistikstudenten zwischen kulturellem Autismus und gesichtsloser Multikulturalität. Ein Versuch zum Aufbau von Kernkompetenzen (2001) Referat na Dvanaestom medunarodnom kongresu profesora nemačkog jezika, Luzern 30.07-04.08. 2001. (12 stranica).
 • Deutschlehrerausbildung an der Universität Belgrad: Zielsetzungen und Perspektiven (2002). U: Zur Ausbildung von Fremdsprachenlehrern in Südosteuropa. Situation und Perspektiven. Tagungsdokumentation zum regionalen Symposium in Belgrad 13-16. Dezember 2001, Beograd 2002, str. 58-59.
 • ‚Internet-provajderi u sajber-spejsu'. Jezik novog medija u (ne)saglasju sa standardnim srpskim jezikom? (2002). U: Naučni sastanak slavista u Vukove dane 30/1, Beograd, str. 189-195.
 • Novinski tekstovi u nastavi srpskog jezika kao stranog. U: Naučni sastanak slavista u Vukove dane 32/1, Beograd 2002. (u štampi, 8 stranica).
 • Putovanje u Lilaland ili o jednom (još uvek?) aktuelnom udžbeniku nemačkog jezika za strance. Saopštenje na Kolokvijumu "Put i putovanje u književnosti, umetnosti, kulturi i jeziku", održanom na Filološkom fakultetu u Beogradu 28. i 29. novembra 2002. godine (u štampi, 9 stranica).

Recenzije
 • Monika Reinmann: Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache (1996). U: Glossa II/2-3, Beograd, str. 97-100.

Prevodi
 • U Nemačkoj i oko Nemačke (In Deutschland und um Deutschland herum, Jürgen Mintay) (1996). U: Mostovi, br.102/ 103/104, Beograd, str. 251-274.
 • Dobar ulov (Guter Fang, Bertolt Brecht) (1996). U: Reč, br. 22, Beograd, str. 59-65.
 • Pecaroš kamenja (Steinangler, Bertolt Brecht) (1996). Novi Sad: Svetovi, str. 7-72, 101-124.
 • Princeza Brambila i druge novele (Prinzessin Brambilla und andere Erzählungen, E. T. A. Hoffmann) (1998). Novi Sad: Svetovi, str. 43-54.
 • Umetnost besposlice (Die Kunst der Müßigkeit, Herman Hesse) (1998). Novi Sad: Svetovi, str. 139-212.
 • O praslovenskom neocirkumfleksu (Zum urslawischen Neuzirkumflex). O slovenskoj akcentologiji (Zur slawischen Akzentlehre). O zapadnoslovenskoj akcentologiji (Zur westslawischen Akzentlehre). Srpska fonetika (Serbische Phonetik). Uporedna gramatika slovenskih jezika (Vergleichende Grammatik der slawischen Sprachen). Srpskohrvatsko ‚dakle' (Das serbokroatische 'dakle'). O prezentu (Zum Präsens). O slovenskom glagolskom aspektu (Zur slawischen Aktionsart) (Aleksandar Belić) (2000). Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, tom II i III.
 • Kad je Adam kopao, a Eva prela. Istorijsko-antropološki ogledi iz prošlosti evropske porodice. (Europäische Familienforschung, von Michael Mitterauer) (2001). Beograd: Udruženje za društvenu istoriju. 351 str.
 • Porodica i srodstvo na Balkanu. Analiza jedne kulture koja nestaje (Familie und Verwandtschaft auf dem Balkan. Analyse einer untergehenden Kultur, Karl Kaser) (2002). Beograd: Udruženje za društvenu istoriju, 554 str.
 • Serapionova braća. Kraljevska nevesta. (Die Serapionsbrüder. Die königliche Braut, E.T.A. Hoffmann). Novi Sad: Svetovi (u štampi, 65 stranica).
 • Opera i drama (Oper und Drama, von Richard Wagner). Beograd: Madlenianum (u štampi, 358 stranica).
 • Milenijumi i druge jubilarne godine. Zašto proslavljamo istoriju? (Millennien und andere Jubeljahre. Warum feiern wir Geschichte?, Michael Mitterauer). Beograd: Udruženje za društvenu istoriju (u štampi, 125 stranica).

Razno
 • Bibliografija radova iz oblasti primenjene lingvistike (metodike nastave stranih jezika i translatologije) objavljenih na nemačkom jezičkom području posle 1990. godine (1995). U: Glossa I/3, Beograd, str. 41-46.
 • Poezija u nastavi stranih jezika (1996). U: Glossa II/2-3, Beograd, str. 46-50.

 

Početna stranaČlanovi