mr Tanja Dinić

email: tdini@eunet.yu


Tanja Dinić (1965), diplomirala 1988. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu na grupama Engleski , odnosno Francuski jezik i književnost (dvopredmetno); magistrirala 1994. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu radom na temu "Žan Starobinski: književno-teorijski pogledi i njihova primena na francusku književnost XVIII veka". Radila je kao stručni prevodilac u Energoprojektu, a potom kao profesor francuskog u Filološkoj gimnaziji u Beogradu. Od 2001. predaje na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, a honorarno je angažovana i na Elektrotehničkom fakultetu, takodje kao predavač za francuski jezik. 
Osim toga, na specijalističkim studijama stručnog prevodjenja (u organizaciji AAOM-a, FPN-a iz Beograda i ESIT-a iz Pariza) drži pisano ekonomsko-pravno i tehničko prevodjenje (sa francuskog i sa srpskog jezika). Oblasti posebnog interesovanja: francuski jezik struke, primenjena lingvistika.

Bibliografija


Magistarski rad

  • Dinić, Tanja : "Žan Starobinski: književno-teorijski pogledi i njihova primena na francusku književnost XVIII veka" (neobjavljen), odbranjen 1.04.1994. u Beogradu

Naučni radovi
  • Tanja D. Zogović: "Teorijske postavke kritičarskog rada Žana Starobinskog", Književna reč, br. 456-457, 10-25.III1995, str.6-7 i br. 458, 10.IV1995, str.11-12 (u dva dela)
  • Tanja Dinić: "Ruso i problem prozirnosti - kritičarsko vidjenje Žana Starobinskog", Glossa, br. 3, Beograd, 1997, str.63-66
  • Tanja Dinić: "Quelques réflexions sur les pratiques du FOS", Studii şi cercetări filologice, Seria Limbi străine aplicate, Universitatea din Piteşti, Nr. 1, Pitešti, Rumunija, 2002, str.16-20
  • Tanja Dinić: "O raznovrsnim pristupima u nastavi francuskog jezika struke", Philologia, izdavač "Philologia", Beograd, 2003, str. 41-45
  • Tanja Dinić: “Le FOS sur Internet”, Studii şi cercetări filologice, Seria Limbi străine aplicate, Universitatea din Piteşti, Nr. 3, Pitesti, Roumanie, 2004, str. 24-29
  • Tanja Dinić: “Sistem ocenjivanja na ispitima DELF i DALF”, Inovacije u nastavi, XVIII, izdavač Učiteljski fakultet, Beograd,  2005/3, str. 81-84

Recenzije
  • Dinić, Tanja : recenzija knjige Jasne Vidić: "Le Moyen Age et le XVIe siecle en littérature française", izdanje Filološke gimnazije, Beograd, 1997.

Učešće na skupovima

  • Međunarodna konferencija Jezik struke, Herceg-Novi, septembar 2004, saopšten rad: Francuski jezik struke na Internetu“ (zbornik radova još u štampi)

 

Početna stranaČlanovi