Zorana Petričević

email: zorana.p1991@gmail.com


Zorana Petričević rođena je 19.11.1991. godine u Podgorici. Na Univerzitet Mediteran, Fakultet za strane jezike, odsek poslovni engleski jezik upisuje se 2010. godine, gde je 27. juna 2013. stekla stepen bačelora poslovnog engleskog jezika sa prosečnom ocenom 8,95. Na istom univerzitetu je na nastavničkom smeru za engleski jezik i književnost diplomirala 25.8.2014. sa prosečnom ocenom 9,95. Diplomski rad je odbranila na temu „Konektivi u romanu He Knows too Much Alana Maleya". Trenutno je na magistarskim studijama engleskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u NIkšiću Univerziteta Crne Gore,smer Nauka o jeziku.


 

Početna stranaČlanovi