Mirjana Daničić

email: dmirjana@eunet.yu


Mirjana Daničić (1974), diplomirala je 1998. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu, grupa Engleski jezik i književnost. Postdiplomske studije, smer Nauka o književnosti, upisala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, a akademski stepen magistra filoloških nauka stekla je na istom fakultetu 2005. odbranivši magistarsku tezu Biblijska simbolika u romanima Mobi Dik Hermana Melvila i Gospodar muva Vilijama Goldinga pod rukovodstvom prof. dr Brankice Pacić. Doktorsku tezu Istorija, znanje, sećanje – građenje afroameričkog subjektiviteta kroz fragmentaciju i dekonstrukciju istorije u romanima Toni Morison radi pod rukovodstvom prof. dr Radojke Vukčević.

Radila je kao profesor engleskog jezika u Centru za strane jezike Narodne zadužbine Ilije M. Kolarca, kao i na Institutu za strane jezike u Beogradu. Od 2000. godine radi na Filološkom fakultetu u Beogradu kao lektor za savremeni engleski jezik i, kao honorarni saradnik, na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu kao asistent na predmetu Engleska književnost XX veka. Član je Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije i stalni sudski tumač za engleski jezik Okružnog suda u Beogradu. Takođe je jedan od osnivača i predsednik Upravnog odbora udruženja saradnika filoloških fakulteta Philologia. Član je Uređivačkog odbora naučno-stručnog časopisa Philologia (urednik je rubrike Nauka o književnosti).

Član je Organizacionog odbora nekoliko konferencija održanih na Filološkom fakultetu u Beogradu: Grad u jeziku, književnosti i kulturi, konferencija održana 18-19.11.2004; English Language and Literature Studies: Interfaces and Integrations, konferencija održana 10-12.12.2004; Lice – III multidisciplinarna konferencija mladih istraživača u oblastima društvenih i humanističkih nauka, održana 24-25.11.2005.

            Član je Uređivačkog odbora sledećih publikacija:

Ø       Grad u jeziku, književnosti i kulturi. 2005. Beograd: Philologia.

Ø       Lice u jeziku, književnosti i kulturi. 2006. Beograd: Philologia.

             

Učesnik je naučnih skupova:

 • Put i putovanje u jeziku, književnosti i kulturi na Filološkom fakultetu u Beogradu 2002.

 • La traduction: de la théorie à la pratique et de la pratique à la théorie na Univerzitetu južne Bretanje u Lorjenu 2003.

 • British and American Studies na Univerzitetu u Temišvaru 2004.

 • Grad u jeziku, književnosti i kulturi na Filološkom fakultetu u Beogradu 2004.

 • Lice – III multidisciplinarna konferencija mladih istraživača u oblastima humanističkih i društvenih nauka na Filološkom fakultetu u Beogradu 2005.

 • International Conference Celebrating the 15th Anniversary of the Department of English Language and Literature na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 2005.

 • Language and Culture na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 2006.


Bibliografija

 

Magistarski rad

 • Daničić, Mirjana (2005): "Biblijska simbolika u romanima Mobi Dik Hermana Melvila i Gospodar muva Vilijama Goldinga". Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Neobjavljen magistarski rad (predat maja 2005. godine, odbranjen 29. juna 2005. godine).

Knjige

 • Čubrović, Biljana, M. Daničić et al. (2003): English Entrance Exam Practice - 5 tests with key and explanatory notes. Beograd: Philologia.[English Entrance Exam Practice - tests with key and explanatory notes, 2. izmenjeno i dopunjeno izdanje, 2003; 3. dopunjeno izdanje, 2005]

 • Čubrović, Biljana & Mirjana Daničić (2004): English Entrance Exam Practice 2 - tests with key and explanatory notes. Beograd: Philologia.

 • Čubrović, Biljana & Mirjana Daničić (2005): English Entrance Exam Practice 3 - tests with key and explanatory notes. Beograd: Philologia.

 

Naučni radovi

 • Daničić, M. - Jovanović Ž. (1999): Čežnja pod brestovima - original i prevodi. [Internet]. Dostupno na: http://solair.eunet.yu/zeljkoj/rad_index.htm [15.06.1999]

 • Daničić, M. (2003): ''Krečnjak, kamen, granit - prikaz romana Stounhendž Bernarda Kornvela i prevod odlomka''. Philologia I, 113-117.

 • Daničić, Mirjana (2003): “Melvilovo putovanje u najdublje istine ljudske duše” - U zborniku Put i putovanje u umetnosti i kulturi. Beograd : Filološki fakultet, 7-14.

 • Daničić, Mirjana (2004): “Jedan eksperiment u nastavi teorije i tehnike prevođenja”. Philologia 2, 143-146.

 • Daničić, Mirjana (2005): "Biblical symbolism in Melville’s novel Moby-Dick". Caiet de Semiotica nr. 16/2005. Temisoara: Editura Universitatii de Vest, 109-113.

 • Daničić, Mirjana (2005): "Odsustvo toposa grada u romanu Gospodar muva Vilijama Goldinga". U zborniku Grad u jeziku, književnosti i kulturi. Beograd: Philologia, 27-32.

 • Daničić Mirjana (2006): “Skrivanje lica kao izraz moralnog dualizma – Džekil i Hajd na Goldingovom ostrvu Gospodara muva”. Lice u jeziku, književnosti i kulturi. Beograd: Philologia, 15-24. 

 • Daničić Mirjana, “Biblical symbolism of the plot and characters in William Golding’s novel Lord of the Flies”. U zborniku Anales universitates apulensis. Alba Iulia (u štampi).

 • Daničić Mirjana (2006). “Melville’s Captain Ahab as a Shakespearean hero and villain”. U zborniku Reading across Borders. Nikšić: Filozofski fakultet, 195-202.

 • Daničić Mirjana, “Cultural Discourse in Toni Morrison’s Song of Solomon and Beloved   (referat sa skupa Language and Culture održanom na Filozofskom fakultetu u Nikšiću 21-23.9.2006). 

Prevodi i lekture knjiga

·         Andjelković Snežana (ur.). 2005. Experiences of Ombudsman for Children and How to Gain Them – European Perspectives (Proceedings from the International Conference). Beograd: DKCB

·         Liht Sonja (ur.). 2005. Challenging the Current Development Paradigm – Economic Growth and Good Governance in South-East Europe (Conference Proceedings).  Beograd: Belgrade Fund for Political Excellence.

·         Vidović S. i M. Radovanović. 2006. Znanjem do promena – Through Knowledge to Changes. Beograd: GTZ

 

Početna stranaČlanovi