Mr Ivana Krsmanović 

Ivana Krsmanović

e-mail: krsmanovici@gmail.com

 

Mr Ivana Krsmanović (1977.), diplomirala 2001. na Filološkom fakultetu u Beogradu, na odseku za Engleski jezik i književnost. Magistrirala  2009. godine na istom fakultetu, na odseku Nauka o književnosti, odbraniviši magistarsku tezu "Pisma Džona Kitsa: evolucija autorske poetike".

Od 2001-2007. godine radila je kao profesor engleskog jezika u školi stranih jezika Mrs Rose u Čačku, a od 2002-2003. i u Gimnaziji u Čačku.

 Od 2003. godine zaposlena je u Visokoj školi tehničkih strukovnih studija u Čačku, kao predavač za užu stručnu oblast Engleski jezik na osnovnim i specijalističkim studijama.

Godine 2003. (1 - 30. jula) boravila je u Sjedinjenim Američkim Državama, na univerzitetu Towsen, Baltimor, u okviru programa za mlade lidere SEEYLI 2003, stipendiranom od strane američke vlade. Sa tog boravka ponela je i nagradu Local Leadership Camp Award, Towson, USA.

Oblasti posebnog interesovanja:

Engleska književnost romantizma

 

Prevodi

 

  • Muzikalni Džojs, Filip Harvi, revija za književnost i kulturu Art 032, broj 9, Čačak, 2004, str. 35-39.

 

Radovi objavljeni u zemlji i inostranstvu:

 

  • Krsmanović I., Petrović V., Factors affecting quality in teaching English as a second language, 6th Research/Expert Conference with International Participations Quality 2009, Neum, B&H, June, 04-07, 2009

·         Gojgić N., Veljović A., Nikolić M., Krsmanović I., Multidimensional analysis of teaching process evaluation from the aspect of analytical database, Konferencija IET 2009, Sombor, 28-29.03.2009.

·         Gojgić N., Nikolić M., Krsmanović I., results of implementing bologna principles of studies in computing science in technical college of vocational studies Čačak, 12th International Research/Expert Conference ”Trends in the Development of Machinery and Associated Technology” TMT 2008, Istanbul, Turkey, 26-30 August, 2008.

·         Gojgić N., Nikolić M., Krsmanović I., Development and importance of e-learning towards  modernization of teaching process and its results, XV festival informatičkih dostignuća – INFOFEST 2008, Budva, 28.09. – 04.10.2008.

  • Marković S., Sretenović D., Ćirić R., Krsmanović I.: Primenjene studije tehnike novi izazov za svršene srednjoškolce / Applied technical studies – a new challenge for future students, Konferencija Tehničko (tehnološko) obrazovanje u Srbiji, Zbornik radova, Čačak, 13-16. april 2006, str. 139-144.
  • Marković S., Vučetić B., Krsmanović I.: Comparative characteristics of technical and medical diagnostics, Annals of the Faculty of engineering Hunedoara”, Tome IV, Fascicule 3, University Politechnica” Timisoara Faculty of engineering Hunedoara, Romania, ISSN 1584-2665, 2006, p. 121-125.

 

 

 

Početna stranaČlanovi