Mr Jelena Panić-Maraš

 

e-mail: mazepa@sezampro.rs

Jelena Panić-Maraš (1976), diplomirala je 2001. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu, grupa Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću. Postdiplomske studije, smer Nauka o književnosti, upisala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a akademski stepen magistra književnih nauka stekla na istom fakultetu 2009. godine odbranivši magistarsku tezu Naturalistički elemementi u srpskom modernističkom romanu između dva svetska rata – hronotop Beograd – pod rukovodstvom prof. dr Gojka Tešića. Doktorsku tezu Erotsko u romanima Miloša Crnjanskog radi pod rukovodstvom prof. dr Gojka Tešića na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Članica je Društva Pjera Burdjea koje deluje u okviru Zavoda za unapređenje kulturnog razvitka u Beogradu. Nagradu za najbolji neobjavljeni esej koju dodeljuje biblioteka Vuk Karadžić iz Prijepolja dobila je 2004. godine.

Radila je kao profesorka srpskog jezika i književnosti u Gimnaziji Sveti Sava u Beogradu. Za izdavački kuću Clio radila je kao lektorka. Trenutno radi kao saradnica na Učiteljskom fakultetu u Beogradu.  

 

Magistarski rad

 • Panić, Jelena (2009): Naturalistički elementi u srpskom modernističkom romanu između dva svetska rata – hronotop Beograd. Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu. Objavljen magistarski rad (predat februara 2009. godine, odbranjen 25. juna 2009. godine).

 Knjige

 • Panić-Maraš, Jelena (2009): Grad i strast, naturalistički elementi u srpskom modernističkom romanu. Beograd: Službeni glasnik. ISBN broj 978-86-519-0423-6

Radovi

 • Panić, Jelena: Obrazovanje do kraja, identitet emancipovane junakinje u romanu Čedomir Ilić Milutina Uskokovića. U Jezik, književnost, identitet: književna istraživanja. Niš: Filozofski fakultet (u štampi)
 • Panić, Jelena: Dinamika kulture i subkulture u Božjim ljudima Bore Stankovića. Beograd: Međunarodni slavistički centar (u štampi)
 • Panić-Maraš, Jelena (2009): Nenormalno normalni Božji ljudi. Kragujevac: Nasleđe, 14/2, 8396
 • Panić-Maraš, Jelena (2009): Na rubovima zaborava duhovne baštine. Beograd: Književna istorija, XLI 139, 859–863
 • Panić, Jelena (2009): Epistole između Erosa i Tanatosa. Beograd: Godišnjak katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima Filološkog fakulteta, 207–219
 • Panić, Jelena (2009): Glas(ovi) slovesnoti. Novi Sad: Letopis matice srpske, 185/483, 437442
 • Panić, Jelena (2008): Socijalne margine u delima Strast Davida S. Pijade i Terazije Boška Tokina. U Književnost, društvo, politika, knj. 2. Kragujevac: Filološko-umetnički fakultet, 173–179
 • Panić, Jelena (2008): O raspuštenosti romana. Beograd: Beogradski književni časopis, 11, 195–199
 • Panić, Jelena (2007): Glas anđela. U Glas u jeziku, književnosti i umetnosti. Beograd: Philologia, 193–199
 • Panić, Jelena (2007): Jovan Dučić – pesnik o pesništvu. Beograd: Philologia, 79–89
 • Panić, Jelena (2006): Motiv maćehe preljubnice u Žitiju Stefana Dečanskog i Kraljevoj jeseni Milutina Bojića. Beograd: Philologia IV, 85–95
 • Panić, Jelena (2006): Lice kojeg nema. U Lice u jeziku, književnosti i umetnosti. Beograd: Philologia V, 157-164
 • Panić, Jelena (2005): Motiv maćehe preljubnice u Žitiju Stefana Dečanskog i Kraljevoj jeseni Milutina Bojića. Prijepolje: Mostovi, XXXVI/ 175176, 8496
 • Panić, Jelena (2005): U vrzinom kolu književnih nagrada. Novi Sad: Letopis matice srpske, 475/5, 807823
 • Panić, Jelena (2004): Roman o romanu. Beograd: Književni list, 2627, 24
 • Panić, Jelena (2003): Autobiografija Josifa Staljina. Beograd: Treći program Radio Beograda, Hronika, 26. IX
 • Panić, Jelena (2003): Ogledi o ljubavi. Beograd: Treći program Radio Beograda, Hronika, 25. VII
 • Panić, Jelena (2003): Kradljivci duša. Beograd: Treći program Radio Beograda, Hronika, 6. VI

Učešće na konferencijama

2009. Savremena proučavanja jezika i književnosti. Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac

2009. Književnost i kultura. 39. međunarodni sastanak slavista u Vukove dane, Beograd

2007. Književnost, društvo, politika. Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac

2006. Glas. Četvrta multidisciplinarna konferencija istraživača u oblastima humanističkih i društvenih nauka, Filološki fakultet, Beograd

2005. Lice. Treća multidisciplinarna konferencija istraživača u oblastima humanističkih i društvenih nauka, Filološki fakultet, Beograd

 

 

Početna stranaČlanovi