mr Saša Glamočak                                         

email: sasaglamocak@yahoo.comSaša Glamočak (1969), diplomirao je na Filolozofskom fakultetu u Novom Sadu na grupi Srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti u školama sa mađarskim nastavnim jezikom (1996) i grupi Srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti (2001)
; magistrirao je 2006. godine na istom fakultetu, na Odseku za srpsku i uporednu knjizevnost. Doktorsku tezu Poetika proze Zorana Živkovića i priroda i funkcija fantastike u njoj radi pod rukovodstvom prof. dr Jovana Delića na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Radio je kao profesor srpskog jezika u osnovnoj školi u Sremskoj Kamenici i kao asistent za srpski jezik u Subotici, u isturenom odeljenju Učiteljskog fakulteta iz Somobora. Od 1997. radi kao profesor srpskog jezika u Centru za srpski jezik i kulturu Azbukum. Od 2004. godine radi u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u Beogradu.    


Bibliografija

 

Magistarski rad

·         Glamočak, Saša (2006): Esejistički iskazi u romanima Atlantida, Besnilo i 1999. Borislava Pekića. Filozofski fakultet Univerziteta u Novom sadu. Neobjavljen magistarski rad (predat maja 2006. godine, odbranjen u novembru 2006. godine).

Knjige

 • Rikalo M., Stefanović J. i S. Glamočak: Razumem šta čitam 6, radni listovi za srpski jezik sa zadacima. Beograd: Kreativni centar. (u štampi)

 • Glamočak, S., Rikalo, M. i A. Kuzmić (2009):Razumem šta čitam 5, radni listovi za srpski jezik sa zadacima.  Beograd: Kreativni centar

 • Stefanović Jelena i S. Glamočak (2008): Rod u čitankama i nastavi srpskog jezika u osnovnoj školi. Valjevo: HORA

 • Glamočak S., Stefanović A., Radovanović S. i A. Stanić (2007): Jezičke školice 2, radni listovi za srpski jezik sa zadacima različitih nivoa težine. Beograd: Kreativni centar
 • Stefanović A., Radovanović S., Stanić A., S. Glamočak (2007): Jezičke školice 1, radni listovi za srpski jezik sa zadacima različitih nivoa težine. Beograd: Kreativni centar
 • Belegišanin-Zakić D, Glamočak S. i N. Milićević-Dobromirov (2001): Učimo srpski 2. Novi Sad/Beograd: Centar za srpski jezik i kulturu Azbukum.

 

Naučni radovi

 • Glamočak, Saša (2008): Anticipacija nekih aspekata globalizacije u romanu Besnilo Borislava Pekića, Jezik, književnost, globalizacija, Zbornik radova, Niš: Univerzitet u Nišu, Filozofski fakultet, 551-561. 
 • Glamočak, Saša (2007) Glasovi u esejističkom sloju Atlantide Borislava Pekića. U Glas u jeziku, književnosti i kulturi -  zbornik radova. Beograd: Philologia, 79-86.
 • Stefanović Jelena i S. Glamočak (2008): Imaju li čitanke rod? Rod u čitankama u osnovnoj školi. Beograd: Philologia IV, 61-68.
 • Stefanović, J. i S. Glamočak 2009): Rodni aspekt u nastavi srpskog jezika u osnovnoj školi – opažanje učenika i učenica. U Individualizаcija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti.  Nikšić: Filozofski fakultet, 120-125.

 

Učešće na konferencijama

2009. Međunarodna konferencija Autonomija nastavnika i učenika u nastavi jezika i književnosti, Filozofski fakultet u Nikšiću, Crna Gora.

2009.Konferencija Jezik, književnost, identitet, Filološki fakultet, Niš.

2008. Međunarodna konferencija Individualizcija i diferencijacija u nastavi jezika i književnosti,  Filozofski fakultet u Nikšiću, Crna Gora.

2008. Konferencija Jezik, književnost, globalizacija, Filološki fakultet, Niš.

2007. Naučni skup sa međunarodnim učešćem Obrazovanje i usavršavanje nastavnika – istorijski aspekt, Učiteljski fakultet, Užice.

2006. Glas. Četvrta multidisciplinarna konferencija istraživača u oblastima humanističkih i društvenih nauka, Filološki fakultet, Beograd.

 

Razno

 • Stefanović Jelena i S. Glamočak (2004): Jedan pogled na problem rodne ravnopravnosti u obaveznoj lektiri u višim razredima osnovne škole, u Rodna ravnopravnost u obrazovanju, Beograd: CIDA, 57-64.
 • Glamočak,  Saša (2000): Polemička esejistika Danila Kiša (1), Novi Sad: Nedeljni Dnevnik, br. 161, 28-29.
 • Glamočak,  Saša (2000): Polemička esejistika Danila Kiša (2), Novi Sad: Nedeljni Dnevnik, br. 162, 28-29.
 • Glamočak, Saša (1999): Autopeotički ključevi Atlantide Borislava Pekića, Sremski Karlovci: Časopis za kulturu i umetnost »Krovovi«, br. 44/45/46, 87-90.

 

Početna stranaČlanovi