dr Ana Vukmanović                                         

email: zoja@yubc.net

Ana Vukmanović (1976), diplomirala je 2001. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu, grupa Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću. Interdisciplinarne postdiplomske studije, smer Sociokulturna antropologija, upisala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a akademski stepen magistra antropologije stekla je na istom fakultetu 2008. odbranivši magistarsku tezu Voda u obredno-mitskom kontekstu narodne lirike  pod rukovodstvom prof. dr Aleksandra Lome i dr Mirjane Detelić. Naučno zvanje doktora književnih nauka stekla je odbranivši tezu Značenja i funkcije granice u svadbenoj usmenoj lirici  radi pod rukovodstvom prof. dr Snežane Samardžije na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Radila je kao profesor srpskog jezika u Prvoj beogradskoj gimnaziji. Za izdavačke kuće Clio i Geopoetika radila je kao lektor. Trenutno je urednica književnog programa u Zadužbini Ilije M. Kolarca.

 

Doktorski rad

 • Vukmanović, Ana (2012): Značenja i funkcije granice u svadbenoj usmenoj lirici. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Neobjavljen doktorski rad (predat juna 2011. godine, odbranjen 9. marta 2012. godine).

 

Magistarski rad

 • Vukmanović, Ana (2008): Voda u obredno-mitskom kontekstu narodne lirike. Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Neobjavljen magistarski rad (predat febrara 2008. godine, odbranjen 24. juna 2008. godine).

 

Radovi

 • Vukmanović, Ana (2011): „Formiranje obredne granice u svadbenoj usmenoj lirici“. U Bałkański folklor jako kod interkulturowy, t. 1, Laographica Slavica et Balcanensia 2, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 183-192
 • Vukmanović, Ana (2008): Igra u svadbenom ritualu. Philologia VI, 185 – 193
 • Vukmanović, Ana (2007): „Šapat u snu Pavla Isakoviča”. U Glas u jeziku, književnosti i umetnosti. Beograd: Philologia, 303-311
 • Vukmanović, Ana (2006): „Belo lice“ kao formula u narodnoij lirici. U Lice u jeziku, književnosti i umetnosti, Beograd: Philologia, 219-229
 • Vukmanović, Ana (2006): Crno more ili kraj sveta. Slojevita značenja simbola vode. Philologia IV, 173-180
 • Vukmanović, Ana (2005): „Obrisi Lisabona u Saramagovom romanu Godina smrti Rikarda Reiša”. U Grad u jeziku, književnosti i umetnosti. Beograd: Philologia, 191-199
 • Vukmanović, Ana (2005): Mitska granica u „Međuluškom blagu“ Momčila Nastasijevića. Philologia III, 87-95
 • Vukmanović, Ana (2004): Problem konačnosti čoveka u romanu Dan šesti” Rastka Petrovića. Književnost, 11-12, 1031-1046.

Prikazi

 • Vukmanović, Ana (2011): „O strasti na margini, gradskoj i književnoj (Jelena Panić Maraš: Grad i strast - naturalistički elementi u srpskom modernističkom romanu", Službeni glasnik, Beograd 2009, Književnost i jezik, vol. 58, br. 3-4, 369-373

 

     Učešće na konferencijama

2009. Balkanski folklor kao interkulturni kod. Prva međunarodna interdisciplinarna konferencija, Institut za slovensku filologiju Univerziteta Adam Mickjevič, Poznanj  

2006. Glas. Četvrta multidisciplinarna konferencija istraživača u oblastima humanističkih i društvenih nauka, Filološki fakultet, Beograd

2005. Lice. Treća multidisciplinarna konferencija istraživača u oblastima humanističkih i društvenih nauka, Filološki fakultet, Beograd

2004. Grad. Druga multidisciplinarna konferencija istraživača u oblastima humanističkih i društvenih nauka, Filološki fakultet, Beograd

Početna stranaČlanovi