Dragana Bošković

email: gaga021EUnet.rs i dragana.boskovic@bfc.lafarge.com


Dragana Bošković (1980) upisuje Filozofski fakultet u Novom Sadu 1999. godine na katedri za Srpsku književnost i jezik, gde je avgusta 2001.  dobila pravo na tzv. „ubrzano“ studiranje što joj je omogućilo da studije završi u septembru 2003. i nakon mesec dana upiše postdiplomske na matičnoj katedri.  

Tokom osnovnih i postdiplomskih studija opredelila se za polje istraživanja u domenu srpske književnosti 19. veka, teorije recepcije, dok posebno mesto predstavlja nedovoljno proučavan motiv fantastike i, uopšte, fantastični prosede u književnosti. Septembra 2006, na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na odseku za Srpsku književnost i jezik, prijavljuje magistarsku tezu Fantastika proznog i dramskog stvaralaštva rane moderne iz oblasti Srpska književnost 19. veka pod mentorstvom prof. dr Save Damjanova.

Uporedo sa studijama, od 2001. sa kolegama osniva školu stranih jezika u kojoj je do 2005. radila honorarno kao predavač engleskog jezika i koordinator nastavnog osoblja. Od novembra 2005. radi u industrijskom sektoru, gde se i dalje bavi engleskim jezikom. Govori još i nemački, a želi da usavrši i poznavanje japanskog i italijanskog jezika.

Autor je nekoliko objavljenih studija iz oblasti fantastike srpske književnosti 19. i 20. veka, srpske narodne i postmoderne književnosti. Piše i objavljuje studije, prikaze, kratke priče, crtice i drame.

Bibliografija

Studije

 1. Dragana Bošković, Poštovalac duge kose: ženski princip u Koderovom epu ,u: Žanrovi srpske književnosti – poreklo i poetika oblika, zbornik br.2, Novi Sad, 2005, str. 143-159.
 2. Dragana Bošković, Folklorna fantastika Milovana Glišića, u: Mons Aureus, časopis za književnost, umetnost i društvena pitanja, br. 7, Narodna biblioteka Smederevo, 2005, str. 69-77.
 3. Dragana Bošković, Ekspresionistički topos ludila, u: Stanje stvari časopis za sve vidove umetnosti, br. 9, Novi Sad, 2005, str. 327-343.
 4. Dragana Bošković, Poezija, Seks i Haos, u: Stanje stvari časopis za sve vidove umetnosti, br. 9, Novi Sad, 2005, str. 422-429.
 5. Dragana Bošković, Fantastika u pripoveci Đul-Marikina prikažnja Jelene Dimitrijević, u: Jelena Dimitrijević – život i delo, Zbornik referata sa naučnog skupa Niš, 28. i 29. oktobar 2004, Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, Studijska grupa za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta, Niš 2006, str. 127-140.
 6. Dragana Bošković: Maksim Crnojević: istorija, balada, drama, u: Književnost i istorija VII, “Transpozicija istorijskih događaja i ličnosti u tragediji kod Slovena”, zbornik referata sa naučnog skupa održanog u Nišu 27-28. oktobra 2005, Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, studijska grupa za ruski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nišu, Niš, 2006, str. 405-418.
 7. Dragana Bošković: Simbolika biljaka u varijantnom krugu pesama sa motivom smrću rastavljenih/sastavljenih ljubavnika, u: Žanrovi srpske književnosti – poreklo i poetika oblika, zbornik br. 3, Filozofski fakultet, Novi Sad, 2006, str. 39-52.

 

Naučni skupovi

 1. 12-20.  maja 2002, Drugi kongres slavista u Gdanjsku “Smrt u običajima, jeziku i delima Slovena”, učestvovala sa temom Motiv smrti od Starih Slovena do narodnih srpskih balada.
 2. 28-30. oktobra 2004, naučni skup Jelena Dimitrijević – život i delo, Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, studijska grupa za srpski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nišu; učestvovala sa temom Fantastika u pripoveci Đul-Marikina prikažnja Jelene Dimitrijević
 3. 10-11. novembra 2004, okrugli sto Žanrovi srpske književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, učestvovala sa temom Poštovalac duge kose: ženski princip u Koderovom epu.
 4. 27-28. oktobra 2005, međunarodni naučni skup Književnost i istorija VII, tema skupa: ‘Transpozicija istorijskih događaja i ličnosti u tragediji kod Slovena’, Centar za naučna istraživanja SANU i Univerziteta u Nišu, studijska grupa za ruski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Nišu; sa temom Maksim Crnojević: istorija, ep,  drama
 5. 2-3. novembra 2005, okrugli sto Žanrovi srpske književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, učestvovala sa temom Simbolika biljaka u varijantnom krugu pesama sa motivom smrću rastavljenih/sastavljenih ljubavnika.

 

Prikazi

 1. Dragana Bošković: Zavođenje perom (Sava Damjanov, Graždanski erotikon, erotske stranice …, Stilos, Novi Sad, 2004), u: Mons Aureus, časopis za književnost, umetnost i društvena pitanja, br. 10, Narodna biblioteka Smederevo, 2005, str. 112-114.
 2. Dragana Bošković: Fantastika krika (Ilija Bakić, Jesen Skupljača, Tardis, Beograd, 2007), u rukopisu.

 

Priče i crtice

 1. Sun, u: Stanje stvari časopis za sve vidove umetnosti, br. 8, Novi Sad, 2005, str. 125-126.
 2. Samo(za)dovoljnost umetnosti, u: Stanje stvari časopis za sve vidove umetnosti, br. 8, Novi Sad, 2005, str. 126-127.
 3. Čas anatomije, u: Polja god. 51, br. 437 (jan-feb. 2006), Novi Sad, 2006, str. 113-114.
 4. Crtica, u: Poljagod. 51, br. 437 (jan-feb. 2006), Novi Sad, 2006, str. 114.
 5. Dar i uzdarje, u: www.priče.co.yu, zbornik priča sa VI konkursa za najkraću kratku priču, priredio Đorđe Otašević, Alma, Beograd 2007. str. 21.
 6. Burleska gospođe Here, žene Zevsove, u: Satir – elektronski nedeljni list, br. 78, 11. novembar 2007,  http://www.artija.net/satir/78/index.html
 7. Pletenica, “Priče u papučama(zbornik izabranih priča sa Konkursa za kratku priču Narodne biblioteke Bor, novembar 2007), knj. 6, Bor, 2008, zbornik u pripremi, videti http://www.biblioteka-bor.org.yu/izdavastvo/konkurs.html
 8. Zazubice, konkurs SKC Beograd Reč u prostoru” 2008 za kratku priču, zbornik u pripremi, videti http://www.skc.org.yu/redakcija.php?oblast=11&prostor=10&lang=1

 

Drama

1.  Poezija tamnice (poetski igrokaz u tri čina), u: Stanje stvari časopis za sve vidove umetnosti, br. 15, Novi Sad, 2006, str. 205-240.


 


 
Početna stranaČlanovi