Ana Popović

email: ana.popovic@bowneglobal.fi


Ana Popović (1974), diplomirala 1998. godine na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, grupa Engleski jezik i književnost. Student je postdiplomskih studija na Univerzitetu Complutense u Madridu, grupa za Englesku književnost, gde je 2002. položila ispit "Examen de suficiencia investigadora", stekavši diplomu: "Diploma de Estudios Avanzados"; trenutno priprema doktorsku disertaciju. Do 2003. godine predavala je engleski jezik u "Grupo Formacion Ruby" u Madridu, kao i španski jezik za strance. Trenutno radi kao inžinjer za testiranje softvera u firmi Bowne Global Solutions u Tampereu, Finska. (Oblasti interesovanja: engleska književnost kraja 19. veka, savremena engleska književnost; savremena španska književnost, sociolingvistika).


 

Početna stranaČlanovi