Nina Polovina

email: polovine@scnet.rs


Nina Polovina (1974) diplomirala 1999. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu, odsek za Nemački jezik i književnost, magistrirala 2007. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu odbranivši rad pod nazivom «Konceptualizacija žene u reklamnom diskursu štampanih medija na nemačkom i srpskom jeziku».  Radila je kao lektor na Filološkom fakultetu u Beogradu na odseku za Nemački jezik i književnost, a od 2001. godine radi kao predavač (a zatim nastavnik) za predmet Nemački jezik na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu; honorarno je angažovana i na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu. Oblasti posebnog interesovanja: nemački jezik struke i lingvistika teksta.

Magistarski rad

  • Nina Živković «Konceptualizacija žene u reklamnom diskursu štampanih medija na nemačkom i srpskom jeziku». Odbranjen na Filološkom fakultetu u Beogradu 2007.

Monografija

  • Nina Polovina «Lingvistički pristup konceptu žene». Zadužbina Andrejević, Beograd 2010.

Udžbenik

  • Dorothea Levy-Hillerich, Silvia Serena, Karmelka Barić, Elena Cickovska (Hrsg.) «Mit Deutsch studieren – arbeiten – leben, Band 1 A2/B1». Arcipelago edicioni, 2009.

Naučni i stručni radovi

  • Nina Polovina «Dualizam reklama u (društvenoj) komunikaciji». Philologia 8, Svelto, Beograd 2010, str. 47-54.
  • Nina Polovina «Projektna nastava kao didaktički princip u nastavi stranog jezika». Zbornik radova sa međunarodnog kongresa Primenjena lingvistika danas – između teorije i prakse, Novi Sad 31.10./1.11.2009. (u štampi)
  • Nina Polovina «Kooperativni pristup u nastavi jezika na fakultetima». Zbornik radova sa međunarodne konferencije Jezik struke: izazovi i perspektive, Beograd 2011, str. 601-609.
  • Goethe-Institut Belgrad (ur.): Okvirni kurikulum za nemački jezik na nefilološkim fakultetima i visokim strukovnim školama u Srbiji. http://www.goethe.de/mmo/priv/6979899-STANDARD.pdf

 Prikaz

  • Nina Živković «Seminar za predavače nemačkog jezika». Philologia 1, Filološki fakultet Beograd 2003, str. 103-104.


 

Početna stranaČlanovi