mr Nermin Vučelj

email: 1nerminn@gmail.com


Nermin Vučelj,
doktorand nauke o književnosti, profesor francuskoj jezika u školi, sudski prevodilac za francuski jezik. Osnovne studije na grupi Francuski jezik i književnost i postdiplomske studije na grupi Nauka o književnosti završio na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistrirao 5.3.2004. s tezom „Židova poetička načela“, uz mentorski nadzor prof. dr Jelene Novaković koja rukovodi i doktorskom disertacijom „Didroova estetika književnog stvaranja“ čija odbrana je planirana u 2011. godini. 

Bibliografija

 

Monografija  

  • Vučelj, Nermin. Andre Žid i poetika. Novi Pazar: Narodna biblioteka „Dositej Obradović“, 2010, 160 str.

Stručni radovi

  • Vucel, Nerminn. “Le Narrateur gidien. In: Bulletin des Amis d’André Gide, n0 146. Nantes : 2005, p. 231-243.
  • Vucel, Nerminn. La Syntaxe gidienne. In: Bulletin des Amis d’André Gide, n0 145. Nantes : 2005, p. 79-86.
  • Vucel, Nerminn. “La Réception d’André Gide en Yougoslavie. In: Bulletin des Amis d’André Gide, n0 142. Nantes : 2004, p. 201-205.
  • Vučelj, Nermin. “Andre Žid o klasičnom i romantičnom”. Philologia, br. 2,  Beograd: 2004, str. 65-73.   

Prikazi

  • Vučelj, Nermin. “Ogled iz političke patologije - Vidosav Stevanović: Milosevic, Une epitaphe, Fayard, Paris, 2000”. Nova srpska politička misao, vol. 7, br. 1-2. Beograd : NSPM, 2000, str. 383-386.


 
Početna stranaČlanovi