Projekti

 

Promocija prvog broja časopisa Philología
Promocija drugog broja časopisa Philología
Promocija četvrtog broja časopisa Philología
Prevodilačka radionica
Promocija petog broja časopisa Philología
 
 
 

III multidisciplinarna konferencija Lice

Udruženje Philologia nastavilo je tradiciju organizovanja godišnjih multidisciplinarnih tematskih konferencija trećim skupom u nizu održanim 24. i 25. novembra 2005. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu. Tema treće konferencije, Lice, okupila je 28 učesnika iz svih univerzitetskih centara u zemlji. Radovi su tematski pokrili razne oblasti humanističkih i društvenih nauka. Iz štampe je izašao i zbornik u kom se nalazi odabir radova sa skupa (ukupno 23). Autori fenomen lica posmatraju iz perspektive nauke o književnosti, lingvistike, translatologije, govoreći o licima jezika, književnika, zemalja, pripovedača, kao i licima u fikciji i mitologiji ili rodnim aspektima određenih žanrova. Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine Republike Srbije sufinansiralo je ovaj projekat Udruženja. 

 

Promocija prvog broja časopisa Philología

 

Svečana promocija prvog broja časopisa održana je 31. oktobra 2003. godine u Svečanoj sali Filološkog fakulteta u Beogradu. Časopis su predstavili:

prof. dr Ratko Nešković, dekan Filološkog fakulteta u Beogradu
doc. dr Aleksandar Jerkov, prodekan za nauku Filološkog fakulteta u Beogradu
doc. dr Ivana Trbojević, prodekan za nastavu Filološkog fakulteta u Beogradu
prof. dr Vladislava Gordić Petković, Filozofski fakultet u Novom Sadu

Ovim povodom kulturna redakcija RTV Studio B napravila je prilog u kom su predsednik Udruženja mr Jelena Kostić i zamenik predsednika mr Milica Spremić predstavile prvi broj našeg godišnjaka. Kao član Uređivačkog odbora Milica Spremić gostovala je na TV Art u emisiji Oko kulture i javnosti predstavila časopis i ostale projekte na kojima su angažovani članovi Udruženja.

Promocija drugog broja časopisa Philología

Promocija drugog broja časopisa Philología održana je 22.09.2004. godine u Sali za sednice Filološkog fakulteta u Beogradu. U prisustvu nastavnika, saradnika i studenata Filološkog fakulteta časopis su predstavili:

prof. dr Ratko Nešković, dekan Filološkog fakulteta u Beogradu
prof. dr Radojka Vukčević, Filozofski fakultet u Nikšiću
viši naučni saradnik dr Biljana Sikimić, Balkanološki institut SANU


 

Promocija četvrtog broja časopisa Philología

Uredništvo je 4. broj časopisa Philologia, kao i aktivnosti Udruženja, predstavilo u okviru plenarnih sesija na međunarodnoj konferenciji “Language and Culture” u Nikšiću 23. septembra 2006. godine. Kolege iz zemlje i inostranstva pokazali su veliko interesovanje za saradnju sa Udruženjem i časopisom, kako na polju slanju priloga za sledeće brojeve, tako i na ostvarivanju međunarodne razmene sa drugim sličnim publikacijama sa inostranih univerziteta.

 

Promocija petog broja časopisa Philología

Promocija jubilarnog petog broja časopisa održana je u Narodnoj zadužbini Ilije M. Kolarca dana 6.12.2007. godine. U ime Redakcije časopisa publici se obratila doc. dr Biljana Čubrović, glavni urednik časopisa, koja je detaljno opisala poslednji broj, ali i predstavila sve dosadašnje aktivnosti Redakcije u vezi sa indeksacijom i katalogizacijom časopisa. U ime recenzentskog tima, strog postupak recenziranja radova publici je opisala doc. dr Biljana Dojčinović-Nešić, jedan od stalnih recenzenata. Iz perspektive saradnika govorio je dr Tomaž Onič, jedan od autora čiji je članak objavljen u poslednjem broju.

  

Zahvaljujemo se dr Aleksandru B. Nedeljkoviću, koji nam je ljubazno ustupio svoje fotografije.

 

 

Prevodilačka radionica 2009/10

 

Uzorak testa za radionicu

Udruženje Philologia svake godine organizuje prevodilačku radionicu. Učesnicima radionice od koristi može biti i knjiga O prevodilaštvu i prevodiocima. Autor  knjige, g. Vladimir Pavlović, ljubazno nam je dozvolio da  knjigu učinimo dostupnom na našem sajtu, i možete je preuzeti ovde. Knjiga je pisana u *.pdf formatu, za koji je potreban Adobe Acrobat. Ukoliko nemate ovaj program, kliknite na njegov naziv i možete ga preuzeti sa matičnog sajta.

 

 

  Vrh strane

Početna stranaO namaStatutCiljeviČlanoviČasopisPublikacijePreporučujemoKontaktiSaradnjaEnglishForum