O NAMA

 

Nastanak

UG Philología osnovano je 24. 12. 2002. godine u Beogradu. Osnivač Udruženja je grupa mladih filologa - istraživača, saradnika Univerziteta u Beogradu i Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu. Njegovi članovi su filolozi različitog usmerenja, objedinjeni željom da mladim univerzitetskim nastavnicima i saradnicima - ali i drugim stručnjacima koji tek otpočinju svoju naučnu karijeru - pruže šansu da intenziviraju međusobne kontakte, razmenjuju znanja, iskustva i informacije, kao i da ostvaruju zajedničke projekte. U težnji da naučnom podmlatku u oblasti filoloških i drugih društvenih nauka olakša prve korake na putu ka profesionalnoj afirmaciji UG Philología objavljuje istoimeni naučni časopis, bavi se izdavačkom delatnošću, predstavlja aktivnosti i dostignuća svojih članova na internetu, organizuje sastanke, skupove i predavanja itd.ČasopisPo svojoj koncepciji Philología predstavlja naučno-stru
čni časopis. Izlazi u štampanom i elektronskom formatu jedanput godišnje, a po potrebi se mogu objaviti i posebna izdanja. Uz naučne i stručne članke iz oblasti filoloških i njima srodnih disciplina Philología objavljuje kritike, prikaze i izveštaje, ali i prevode. U skladu sa tim, centralne rubrike časopisa predstavljaju: Nauka o jeziku, Metodika i didaktika, Nauka o književnosti, Kultura i društvo, Prikazi, Izveštaji i Prevodi. Rubrika Emeritus namenjena je prilozima renomiranih stručnjaka, koje na saradnju sa časopisom poziva urednik u dogovoru sa članovima Uređivačkog odbora. Prilozima darovitih studenata osnovnih studija posvećena je, osim toga, posebna rubrika.

Philología objavljuje radove članova Udruženja, kao i svih drugih zainteresovanih stručnjaka i istraživača: nastavnika i saradnika visokoškolskih ustanova, prevodilaca, studenata doktorskih, magistarskih, specijalističkih i osnovnih studija, nastavnika srednjih i osnovnih škola itd. Novi saradnici mogu se pridružiti na poziv urednika, Uređivačkog odbora ili nekog od članova Udruženja, ali i na vlastitu inicijativu.

Radovi se dostavljaju elektronskom poštom na adresu philologia.journal@gmail.com. Na istu adresu mogu se uputiti i sva pitanja i predlozi. Detaljnije informacije o časopisu Philología, o aktuelnom uredništvu i roku za predaju radova za naredni broj nudi link Časopis na sajtu Udruženja. Na istom mestu mogu se naći i detaljna uputstva potencijalnim saradnicima.


Izdavačka delatnost


U okviru ovog segmenta svoje delatnosti, UG Philología bavi se izdavanjem knjiga, časopisa i drugih publikacija, obavlja pripremu za štampu, nudi lektorske, korektorske i prevodilačke usluge, organizuje štampanje i koričenje, a po potrebi i promociju i distribuciju objavljenog materijala. Informacije o ostvarenim izdavačkim projektima Philologíje pruža link Preporučujemo. Za detaljnija obaveštenja treba se obratiti na elektronsku adresu philologia.journal@gmail.com. Izdanja Udruženja nalaze se u prodaji u skriptarnicama i knjižarama na filološkim i/ili filozofskim fakultetima u Srbiji, kao i u pojedinim knjižarama u užem centru Beograda. Za izdavačku delatnost Udruženja zadužen je predsednik Upravnog odbora. U skladu sa tim, članovima Udruženja i svim ostalima zainteresovanima za ovakav vid saradnje preporučujemo da stupe u kontakt sa njim. Detaljnija obaveštenja o tome nudi link Kontakti.Prezentacija na internetu


Prezentacija UG Philología na internetu u nadležnosti je koordinatora projekta. Koordinator projekta određuje strategiju razvoja prezentacije i zaslužan je za realizaciju date strategije. Njemu se elektronskom poštom - na adresu philologia.journal@gmail.com - dostavlja sav materijal za aktualizaciju sajta, u roku koji je on prethodno odredio. Podatke o koordinatoru projekta sadrži link Kontakti.


Organizacija


Philologíjom rukovode predsednik Udruženja i njegov zamenik, predsednik Upravnog odbora, Nadzorni odbor i generalni sekretar. Zadatak predsednika je da zastupa Udruženje u javnosti kao i da promoviše i njegove aktivnosti. Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca, odnosno zadužen je za pravna i finansijska pitanja vezana za rad Udruženja. Funkcija Nadzornog odbora je da kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja. Prezentacija Udruženja na internetu u nadležnosti je koordinatora projekta, dok su za časopis Philología zaduženi urednik i Uređivački odbor. Sekcijama upravljaju koordinatori sekcija. Informacije o aktuelnoj raspodeli navedenih zaduženja nudi link Kontakti.

     Vrh strane


Početna stranaStatutCiljeviČlanoviPublikacijeČasopisProjektiPreporučujemoKontaktiSaradnjaEnglish