CILJEVI

Šta
 
Želja osnivača udruženja
Philología je da mladim stručnjacima i istraživačima u oblasti filoloških i srodnih naučnih oblasti pruže mogućnost da svoje aktivnosti predstave kolegama i široj javnosti, i na taj način afirmišu vlastiti rad i discipline kojima se bave. Stvarajući uslove za objavljivanje naučnih i stručnih radova različitog tipa i obima, za prezentaciju ostvarenih rezultata u vidu referata i predavanja u okviru sastanaka, skupova, savetovanja i seminara, Udruženje mladim istraživačima nudi šansu da se usavršavaju i stiču dragocena iskustva. Programi, projekti, inicijative i redovne aktivnosti udruženja daju članovima i saradnicima mogućnost da uspostave i intenziviraju međusobne kontakte, razmenjuju znanja i informacije, kao i da osmisle, organizuju i razviju saradnju sa drugim udruženjima, organizacijama i institucijama.

Kako

      U cilju ostvarenja tih zamisli Udruženje kraće naučne radove i druge priloge svojih članova, saradnika i kolega objavljuje u časopisu Philología, dok izdavačka delatnost omogućava objavljivanje radova monografskog tipa, udžbeničke literature i drugog materijala namenjenog nastavi, kao i ostalih publikacija većeg obima. Homepage Udruženja članovima pruža priliku da na njemu predstave svoje biografije i bibliografije, kao i različite rezultate svojih aktivnosti. Prevodilačke i lingvističke radionice su prilika da članovi Udruženja podele svoja znanja i veštine  sa najboljim studentima. Svake godine Udruženje organizuje i godišnju tematsku konferenciju posle koje sledi objavljivanje radova u monografskoj publikaciji – zborniku radova sa konferencije.

     


Početna stranaO namaStatutČlanoviPublikacijeČasopisProjektiPreporučujemoKontaktiSaradnjaEnglish